Lag snø

Forutsetninger for å lage snø med våre snøkanoner, se nedenfor.

Generelt for samtlige produkter:

  • En helt vanlig høytrykkspyler
  • En helt vanlig oljesmurt luftkompressor
  • En snøkanon
  • En dag eller natt med kuldegrader
  • Strøm og vann

Det kan produseres snø med det utstyret som står i brosjyrene, men for at du skal bli fornøyd, se under for våre anbefalinger.

Våre anbefalinger

For Snopro anbefaler vi:

Høytrykksspyler Kärcher K5 / Foma (500 liter/t).

Einhell oljekjølt luftkompressor 350 l/min-400 l/min eller tilvarende.

Høytrykksspyleren bør levere minimum 400 liter i timen med arbeidstrykk mellom 85 og 280 kg/ cm² (mer vann = mer snø).
Luftkompressoren, oljekjølt, bør levere minimum 200 liter luft pr. minutt med arbeidstrykk mellom 3,5 og 6,5 bar (mer luft = finere snøkrystaller).
Snøkanon bør velges basert på ytelsen til høytrykksspyleren og luftkompressoren du har.

For SG6 og SG7 anbefaler vi :

Foma høytrykkspyler PW- eller tilvarende.

Einhell oljekjølt luftkompressor 350 l/min–400 l/min eller tilvarende.

Høytrykksspyler som leverer 600 liter i timen.

Vi benytter en oljekjølt luftkompressor til alle våre snøkanoner.

Dersom du skal kjøpe høytrykksspyler og luftkompressor, tenk igjennom hvor mye snø du ønsker å produsere pr. dag. Kjøp høytrykksspyler/luftkompressor basert på den snøkanonen du velger.

Temperatur for å kunne produsere snø er avhengig av relativ fuktighet i luften, se tabellen nedenfor. Med en relativ luftfuktighet på 10-15% kan du produsere snø ved -2°C. Ved høyere luftfuktighet kreves det lavere temperatur for snøproduksjon. (klikk på tabellen for et større bilde)

 

tabell1